ตัวอักษรวิ่ง

ขอแสดงความยินดีกับทีมเซปักตะกร้อ ชาย อายุ 15 ปีโรงเรียนบ้านสว่าง ที่ได้เป็นตัวแทน สพป. ศก. 4 เข้าแข่งขันคัดเลือกตัวแทนจังหวัด กีฬา สพฐ.

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ทีมเซปักตะกร้อ 15 ปี


เพลงประทับใจ


กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2 สิงหาคม 2555
ปฎิทินการปฎิบัติงาน

ปฎิทินการปฎิบัติงาน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ผลงานและความภาคภูมิใจ

ผลงานและความภาคภูมิใจ

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการและกิจกรรมเด่น